Όλα τα ελεύθερα MadLotto Σχεδιάζει Στατιστικά MadLotto

MadLotto Λοταρία MadLotto στατιστικά στοιχεία

MadLotto
Στατιστικά αριθμών
νικητές > Σχεδίαση στατιστικών στοιχείων
Στατιστικά στοιχεία για την εμφάνιση των αριθμών στις εκτυπώσεις που έγιναν ( Αριθμός εκτυπώσεων που έγιναν: 7716 ) :
αριθμός Αριθμός κλήρων Συχνότητα της κλήρωσης
1 895 11,6%
2 978 12,67%
3 970 12,57%
4 952 12,34%
5 934 12,1%
6 957 12,4%
7 970 12,57%
8 936 12,13%
9 993 12,87%
10 872 11,3%
11 990 12,83%
12 972 12,6%
13 995 12,9%
14 939 12,17%
15 983 12,74%
16 955 12,38%
17 875 11,34%
18 913 11,83%
19 936 12,13%
20 988 12,8%
21 943 12,22%
22 922 11,95%
23 982 12,73%
24 948 12,29%
25 996 12,91%
26 921 11,94%
27 944 12,23%
28 895 11,6%
29 940 12,18%
30 1017 13,18%
31 959 12,43%
32 970 12,57%
33 952 12,34%
34 980 12,7%
35 949 12,3%
36 961 12,45%
37 917 11,88%
38 938 12,16%
39 941 12,2%
40 924 11,98%
41 958 12,42%
42 958 12,42%
43 924 11,98%
44 916 11,87%
45 932 12,08%
46 925 11,99%
47 943 12,22%
48 941 12,2%
49 940 12,18%


Λογότυπο της μάρκας DreamCentury
Δωρεάν Λόττο χωρίς καμία υποχρέωση αγοράς, Δωρεάν Λοταρία και Δώρα

© Copyright 1999-2019 - DreamCentury Entertainment - Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται